“El producte ecològic és un factor diferenciador de qualitat en un comerç”

 

La venda ecològica els ha generat un tipus de venda amb un públic diferent del què tenien habitualment (de gent més gran) i ha passat a tenir també un públic més jove i implicat amb el tema de la sostenibilitat i el medi ambient.

L’Agustí d’Alimentación Carmen diu que van entrar al mercat ecològic ja que és un mercat que atrau, és sostenible i de major qualitat.

Van introduir el producte ecològic a la botiga sobretot per demanda. Els clients van començar a demandar i veien que aquest era un factor diferenciador i on interessava poder-hi treballar. La venda ecològica els ha generat un tipus de venda amb un públic diferent del què tenien habitualment (de gent més gran) i ha passat a tenir també un públic més jove i implicat amb el tema de la sostenibilitat i el medi ambient.

A la tenda, treballen el producte ecològic a demanda; quan els clients volen, per exemple, un pollastre, els hi demanen i ells contacten amb el proveïdor per a que el dia següent ja el tinguin. Primer de tot van introduir el pollastre i poc a poc van anar introduint croquetes ecològiques de gall d’indi, carn de gall d’indi, etc. i a mesura que la gent van anar coneixent els productes van començar a demanar-los amb més freqüència.

Segons l’Agustí, els beneficis del mercat ecològic passen, sobretot, per un producte diferenciador i de qualitat, que té també un públic més jove que valora més el tema ecològic. Destaca també que el fet d’introduir productes ecològics obre una porta al petit comerç a entrar en comerç sostenible, que es basa més en comprar el necessari, en productes a granel, de proximitat, etc.

És evident també que resulta una bona alternativa a nivell de beneficis econòmics ja que és una nova entrada per l’oferta de nous productes.

Des d’Alimentación Carmen creuen que tot el petit comerç haurien d’incorporar el producte ecològic i de proximitat. Exposen que no és gens difícil i que hi ha molts proveïdors. A més el fet de què ho puguis fer a demanda ho facilita.